måndag 12 januari 2015

Nytt år - vinter vår sommar höst

Vårterminen startade vi med ett nytt tema - Året.


Vi ska lära oss om våra fyra årstider, tolv månader och sju veckodagar.


Denna gång fick Bror Groda och Bror Padda hjälpa till. En härlig berättelse om de två kompisarna och deras årstidsäventyr.


Idag lyssnade vi när vår nya lärarkollega Belma högläste om vad Bror Groda och Bror Padda gjorde på sommaren.


Bild och text på storbild genom iPaden gör att alla barn kan följa med i text och bild.


Efter högläsningen återberättade vi innehållet tillsammans.

.

Vi tränade på att tala och lyssna utifrån vår gemensamma upplevelse.


Detta efterarbete blev nästa uppgifts förarbete...


...nämligen att skriftligt återberätta något ur berättelsen.


En gemensam startmening på tavlan.


Varsågoda och skriv.


Nu hade vi berättelsen i färskt minne.


Dessutom hade vi påmint varandra om innehållet.


Alla hade något att berätta.


Några barn skrev gemensam text tillsammans med Boel, vår skolmormor.


Eget arbetsblad med bild från boken.


Förutom att komma ihåg innehållet, tränade barnen mot individuella skrivmål t ex att skriva med små bokstäver eller...


...att våga prova skriva på egen hand eller...


...att ha mellanrum mellan orden.
   

Härliga texter om årstiden sommar.
Återsamling. Fröken läste upp barnens texter. De som ville fick läsa sin.

RAST


Efter rasten gjorde vi en gemensam mind-map på tavlan genom att samla ord om sommaren.


Efter det gemensamma arbetet fick alla barn, i tur och ordning, säga en sak om sommaren. Starthjälp: "På sommaren..."


- "På sommaren kan man bada" 
- "På sommaren kan man äta glass"
- "På sommaren har träden gröna blad"
- "På sommaren är det varmt"

Passet avslutades med att alla barn skulle uttrycka sina kunskaper om årstiden sommar, genom en bild. Solar, glass-strutar, fåglar, blommor och hav förgyller nu väggarna i ettornas klassrum. I morgon följer vi med Bror Groda och Bror Padda på hösten, med samma upplägg som idag.