lördag 17 januari 2015

Roterande fröknar

Även om vi nu är tre pedagoger i ettan, heter vi fortfarande klass 1A och 1B men är uppdelade i mindre grupper, i olika rum. Vi vill se ettorna som EN grupp och att ALLA barnen ska ha bärande relationer med ALLA oss vuxna. För att skapa förutsättningar för detta har vi bestämt att vi fröknar ska vara mobila vissa pass i veckan. Tema - Året planerar vi alla tre tillsammans, men en av oss ansvarar lite extra för årstiderna, en för månaderna och en för veckodagarna. Årstidslektionerna håller Katharina i alla tre barngrupperna, månaderna håller Anna och veckodagarna Belma. På så sätt roterar vi och får möjlighet att komma alla barnen nära.

Under två lektionspass lär vi oss om årstiderna.


Vi började med att prata om vad vi skulle ha lärt oss efter dagens pass, nämligen vad våra fyra årstider heter och i vilken ordning de kommer. Efter förra veckans årstidsarbete tillsammans med Bror Groda och Bror Padda, var barnen väl förberedda.


Som introduktion tittade vi på UR:s Kapten Balans och tidsmaskinen.För att vi skulle lära oss rätt ordning ramsade Kapten Balans: vinter vår sommar höst, vinter vår sommar höst....om och om igen.


Tänk dig en tidsmaskin som kan förflytta oss till olika årstider. Kapten Balans ville till sommaren...


...men råkade hamna fel. Det slutade bra dock.


Efter filmsnutten ramsade vi årstiderna tillsammans och pratade om vad ett år är.


Sen fick alla berätta vilken månad de tycker bäst om och varför. 


Efter samtalet växte en gemensam text  fram på tavlan och sen var det dags att skriva och rita på egen hand.


Alla skulle nu få ner på papper, det de muntligt berättat i samlingen. Bilden skulle visa dem själva i den årstid de valt. 


Full fräs.
Vi hjälper varandra när det behövs.

Lektionen avslutades med att vi återkopplade till vårt målmoln. 


Alla fick i tur och ordning säga våra fyra årstider i rätt ordning, vinter - vår - sommar - höst.


Nästa dag var det dags för årstidspass nummer två. Nytt målmoln på tavlan.


Vi tittade på bilder av våra fyra årstider och samtalade om vad som sker i naturen.


Slutuppgiften var att skriva årstiderna i rätt ordning samt att rita och måla en passande detalj till respektive årstid.


Eldprovet!Detta gick som en dans.Som avslutning tittade vi tillsammans på barnens bilder och kunde efter återkoppling till målmolnet konstatera att vi lyckats ännu en gång.

Nästa vecka tänker vi skriva och berätta om månadspassen och veckodagspassen.