måndag 22 september 2014

Räkna spöken

Idag hade det blivit dags att lära oss ett nytt tecken, likhetstecknet.

När vi använder likhetstecknet måste vi ha lika många på båda sidor.

Vi hjälptes åt. Vi la ut likhetstecknet och spöken på olika sidor om tecknet.

Alla fick prova och det gick jättebra. Fyra spöken är lika med fyra spöken.

Sedan var det dags för eget arbete. Vi förberedde oss genom att prova på tavlan.

Tre spöken är lika med tre spöken.

Hm... nu ska vi tänka...

När vi lärt oss något nytt tillsammans är det viktigt att vi får gå och prova på egen hand.

Det är då jag får känna att jag kan.

Alla fick känna den känslan idag när vi räknade spöken.

När vi verkligen förstår vad likhetstecknet är så är vi väl förberedda för att förstå de två nya räknesätt som vi så småningom ska börja jobba med, addition och subtraktion.

"Jag ritar spöken!"

Det är populärt att arbeta på golvet.

Spökena har varit till hjälp att förstå likhetstecknet.

Bra jobbat idag!