torsdag 11 september 2014

V som i varg


Vi har jobbat med bokstaven Vv på olika sätt i två veckor nu.

 
Idag tittade vi på en film om vargar i naturen. Vi lyssnade noga för att komma ihåg. 
 
 
Barnen fick sedan berätta och tillsammans gjorde vi en faktatext om vargen. Vad är ett rovdjur? Vad betyder flock? Vargen pratar med kroppen, hur då? Vad gör man när man ylar? Efter samtalet läste vi texten tillsammans flera gånger. De som ville fick läsa på egen hand.
 
 
Vi målade vargen i naturliga färger. 
 
 
Vi klistrade in vår faktatext. Alla fick sedan välja ut en mening och skriva av den. 
 
 
Så här fint blev det.
 

 
 Naturliga färger var det ja.

 
Nöjd och stolt!


Efter lunch var det dags för högläsning. Vargen finns ju även i sagor. Vi jämförde vargen i sagan med vargen i naturfilmen. Vargen i sagan pratar som en människa! Det gör de ju inte i verkligheten.

 
För att befästa ytterligare, avslutades dagen med sagan på tecknad film. Ett populärt inslag.
 
 
Detta tränar vi i skolan: 
Vi lyssnar när andra pratar. 
Vi vill ha lugn och ro när vi jobbar. 
Vi är snälla mot varandra.