fredag 5 december 2014

Fågelpresentationer

Att rita fåglar är något vi satsat på. Får vi påminna lite om processen? Först ritade Katharina/Anna före, streck för streck. 

Barnen ritade efter. 

Sedan fick vi använda våra nyvunna kunskaper till att rita en fin fågel på fågelbokens framsida. Dagen efter tränade vi vidare med våra fritidspedagoger. Att rita fåglar är inte lätt. Det kräver sin träning. 

Vi passade på att rita en skata när vi arbetade med skatan. Förra fredagen var det dags att måla fåglar med Shipe och Nettan. Examen i fågelritarskolan!

Idag hade det blivit dags att jobba med vår muntliga förmåga. Vi skulle göra presentationer av våra fåglar. Vi repeterade vad en presentation är för något.

Lärarna modellerade, d.v.s. visade hur en presentation kunde se ut. Vi skrev upp lite hjälp för minnet.

Sedan plockade vi fram fågeltavlorna och började träna i par.

I denna lilla grupp förberedde vi oss.

Vi bestämde vad vi skulle säga.

Vi övade inför varandra.

Sedan var vi redo att presentera fåglarna för hela gruppen.

Vi var väl förberedda men det pirrade lite i magen ändå.

I denna aktivitet fick alla komma till tals.

Alla klarade det utmärkt.

Vi kan inte låta bli att visa några knoppar och deras fåglar.


Superstolta över våra fina fåglar.

Dagen fick en mysig adventsavslutning. Trevlig helg önskar vi Rosenknopparna med familjer och alla er andra.