tisdag 2 december 2014

Skator på en tisdag

I vårt fågeltema hade idag turen kommit till skatan. Vi har i detta tema valt skatan och de andra kråkfåglarna för att de bor nära oss och finns i barnens vardag.

Vi tittade på skatan och beskrev tillsammans hur den ser ut. Sedan lyssnade vi när Anna och Katharina berättade om skatan. Var den bor, vad den äter, hur den gör och att den stannar i Sverige på vintern.

Till sist skrev vi en gemensam text om skatan.

Sedan var det dags att arbeta i våra fågelböcker.

Vi skulle rita en fin bild på en skata. Efter att ha tränat på att rita fåglar, vid tre olika tillfällen i förra veckan, var det INGEN som sa "Jag kan inte rita en skata". Härligt!

Under skat-bilden skrev vi fakta om skatan. Vi fick välja om vi ville skriva av den gemensamma texten eller om vi ville hitta på själva.

Här skriver vi av vår text på datorn.

Att arbeta på golvet är populärt hos ettorna.

Nu känner vi skatan lite bättre.

På passet lärde vi oss om skatan och tränade bland annat på följande:

  • att lyssna och komma ihåg
  • att skriva gemensamt
  • att skriva av (forma bokstäver) eller...
  • att skapa egen text
  • att rita en fågel
Bra jobbat knoppar!