fredag 7 november 2014

Nallar och sandleksaker

Så rogivande att på egen hand få befästa de nyförvärvade kunskaperna i addition.


Självklart tog vi nallarna till hjälp.


Olika additionskombinationer inom talområdet 0-7.


Laborativt material finns alltid framme.


Det märks att barnen blivit mer och mer självständiga i sitt arbete.


Det är bra att ha en kompis bredvid.Under tiden ena gruppen tränade addition i klassrummet, var andra gruppen...


...på fritids och målade nallebilder tillsammans med Shipe.


Barnen ska ges verktyg att skapa bilder på egen hand. 


Bild är en uttrycksform vi ska lära oss att använda.


För att barnen ska bli nöjda med sina bilder behövs modeller.

En enkel nalle av enkla linjer.


En grundmodell som sedan utvecklades och blev personlig för var och en.


Resultatet:
En klassuppsättning fantastiskt fina och personliga nallar.Idag tog vi fram våra nyinköpta utomhusleksaker.


Vi vill har roliga raster med givande aktiviteter för alla barn.

Vi delade upp leksakerna i tre grupper.


Frisbee. Hopprep. Sandleksaker.


Barnen delades också in i tre grupper och fick sedan prova på att leka tillsammans i de olika grupperna och med de olika sakerna.


Vilken aktivitet på skolgården.


Alla barn var aktiva...


...och alla barn hade roligt.


Flera hoppade hopprep för första gången...


...och blev riktigt bra på det.

Så här ska vi organisera rasterna i framtiden.

Idag hade vi de bästa rasterna sedan skolan startade i höstas.

Sist men något av det allra viktigaste...


...uppföljning av veckans läs- och skrivläxa.


Våra läxor ger möjlighet till extra träning för barnen, fast hemma.

Läxan är alltid väl förberedd i skolan......och följs alltid upp.


Under tiden barnen arbetade självständigt med att befästa udda och jämna tal...


...passade fröken på att gå runt och lyssna på var och en när de läste upp sin björntext. 


När barnen känner att det arbete de lägger ner är meningsfullt, blir de motiverade att fortsätta ta ansvar för sitt skolarbete.


Vi önskar alla rosenknoppar och deras familjer en skön och avkopplande helg!