måndag 10 november 2014

Ormar hos Rosenknopparna

Ny vecka och nytt tema. 

Vi jobbar med ormar. Vi arbetar med de svenska ormarna huggorm och snok. Denna vecka är det huggorm som gäller och i nästa vecka lär vi oss massor om snokar.

Dagens schema på tavlan. Bra att alla vet vad som ska hända. Då känner man sig trygg. 

Innan vi startade orm-jobbet kollade vi vad vi alla redan visste om ormar. Det var inte lite! Alla ville, som vanligt, berätta. Lite svårare var det att lyssna på varandra.

Vi tittade på en film om huggormen.

Ett av huggormens kännetecken är ryggens mönster.

Efter filmen ritade vi huggormar, så som de ser ut i naturen.

I detta arbetsområde ska vi träna på att kunna namnge några djur och sortera dem efter olika egenskaper. Då är det viktigt att veta hur huggormen ser ut.

Vi ska lära oss vad en näringskedja är för något och hur ormens näringskedja ser ut.

Det betyder att vi ska ta reda på vad ormen äter och vem som äter ormen.

Tydlig sicksack och grå färg.

Vi skulle färglägga noga.

Fantastisk huggorm!

Dags för klippning.

Slingrigt...

... och lite klurigt.

Huggormar kan också vara svarta.

Klar!

Så nöjd!

Efter rast arbetade vi i halvklass.

Vi lyssnade till högläsning av "Ormen Rut".

Härligt med storbok. Alla kunde följa med i texten. När vi läste flera gånger efter varandra så lärde vi oss att känna igen vissa ord i texten.

Sedan arbetade vi med två olika uppgifter. Några klippte ut bilder och ord från berättelsen.

Vi klistrade rätt bild med rätt ord.

Nyttig lästräning kopplad till det kända innehållet i "Ormen Rut".

Andra skrev och berättade om ormen Rut. Man fick hjälpas åt...

... eller arbeta på egen hand.
"Hm, vad ska jag skriva...?"

Ormen är snäll.
Ormen vill sola sig.
Ormen vill inte bita.

Ormen Rut solar på en sten.

Under tiden vi arbetade passade Katharina/Anna på att gå runt med lillboken om Ormen Rut. Alla fick läsa den tillsammans med fröken. När vi tränat så många gånger som vi gjort kändes texten bekant och det gick, med lite hjälp, fint att läsa. BRA för läs-självförtroendet.