tisdag 25 november 2014

Talet tio gör entré

Idag påbörjade vi arbetet med talet tio.

Som introduktion tittade vi på "Katten musen tiotusen - om talet 10" (UR).

Film fungerar väldigt bra som uppstart och avslut här hos oss. Språket stöds av bilder och det gör förståelsen större.

Talet tio bär vi alltid med oss. Mycket praktiskt!
Vi tittade på fingrarna och försökte komma på olika sätt att dela upp talet tio på.

Vi kom på flera olika sätt som vi fyllde i, i tiokompisarnas hus. Alla fick inte plats. Vi får bygga ett större hus till nästa arbetspass. Med hjälp av det ifyllda huset lärde vi oss Tiokompis-sången. Så här går den:

0+10
1+9
2+8 med
3+7 är 10
4+6 är 10
5+5 hur ska det gå?
Jo, 10 även då!
(mel. Gubben Noak)

Den sången lärde vi oss snabbt och sjöng så att det hördes ut på skolgården.

Sedan fick vi alla ett Tiokompis-hus att fylla i.

Vi målade det och gjorde det så vackert vi kunde.Tiokompisar är två tal som är tio tillsammans. De är riktigt bra att kunna, träna gärna hemma.

Efteråt hade vi lite eget arbete i matematik. Här en mattemåla som tränar addition.

 En liten extrabok som även den tränar addition.

Dagen avslutades med storsjung, alla rosenknoppar tillsammans. Självklart sjöng vi Tiokompissången så att hela skolan gungade!